zespół

Kierownik Projektu

Elektrochemik

Anna Dettlaff phd

anna.dettlaff@pg.edu.pl

Michał Sobaszek PhD

Lider WP - CVD specjalista
michal.sobaszek@pg.edu.pl

Małgorzata Szopińska PhD

Wykonawca - Chemik Środowiskowy
malgorzata.szopinska@pg.edu.pl

Iwona Kaczmarzyk MSc

Doktorant
iwona.kaczmarzyk@pg.edu.pl