O projekcie Nitrosens

PROJEKT NITROSENS

TYTUŁ projektu

Woltamperometryczne wykrywanie nitrowych związków wybuchowych za pomocą hybrydowych czujników diamentowo-grafenowych: monitoring terenowy zanieczyszczeń w regionie Morza Bałtyckiego

NOR/SGS/NITROsens/0011/2020-00

  • Termin realizacji: 01.09.2020 – 01.09.2023

  • Projekt finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu SMALL GRANT SCHEME Call na kwotę 909 935 PLN
cel projektu
Opracowanie nowej platformy czujników elektrochemicznych – NITROsens do wykrywania związków nitro-wybuchowych zarówno w wodzie morskiej, jak i słodkiej. Zaprojektowana zostanie funkcjonalna nanostrukturalna węglowa elektroda czujnikowa, która pozwoli na osiągnięcie zwiększonej czułości na wysokoenergetyczne związki nitrowe. Czujnik umożliwi szybkie potwierdzenie obecności związków wybuchowych w środowisku wodnym. 

Znaczenie projektu

1. KONTROLA STĘŻENIA ZWIĄZKÓW NITRO-WYBUCHOWYCH W MORZU BAŁTYCKIM

Światowe zastosowanie związków nitro-wybuchowych w wojsku i przemyśle doprowadziło do globalnego skażenia środowiska tymi substancjami. Po I i II Wojnie Światowej na dnie Morza Bałtyckiego zatopiono ogromne ilości związków wybuchowych ( TNT, RDX). Degradacja metalowych osłon powoduje niekontrolowaną emisję materiałów wybuchowych do środowiska.

2. OPRACOWANIE NOWATORSKIEJ PLATFORMY SENSORYCZNEJ DO SZYBKIGO WYKRYWANIA ZWIĄZKÓW NITRO-WYBUCHOWYCH​​

Czujnik będzie można użyć zarówno do pomiaru tych związków w wodzie słodkiej, jak i morskiej. Granica wykrywalności platformy NITROsens będzie niższa od zalecanego limitu nitro-wybuchowego w wodzie pitnej, tj. 2,0 ppb. Czujnik umożliwi szybkie potwierdzenie obecności związków wybuchowych w środowisku wodnym, dzięki czemu będzie mógł być z powodzeniem stosowany do monitorowania środowiska. Czujnik będzie mógł być również wykorzystany do oceny stopnia wycieku materiałów wybuchowych ze składowanych po I i II Wojnie Światowej beczek.

NASZE PUBLIKACJE

Electrochemical determination of nitroaromatic explosives at boron-doped diamond/graphene nanowall electrodes: 2,4,6-trinitrotoluene and 2,4,6-trinitroanisole in liquid effluents

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121672

Efficient removal of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) from industrial/military wastewater using anodic oxidation on boron-doped diamond electrodes

https://doi.org/10.1038/s41598-024-55573-w