Strona główna » Aktualności » the 32nd edition of the International Conference on Diamond and Carbon Materials in Lisbon, Portugal

the 32nd edition of the International Conference on Diamond and Carbon Materials in Lisbon, Portugal

ENG 🇬🇧⬇️⬇️⬇️
NITROsens took part in the 32nd edition of the International Conference on Diamond and Carbon Materials in Lisbon, Portugal.
Anna Dettlaff, PhD presented – Boron-Doped Diamond/Graphene Nanowall As An Efficient Sensing Electrode For Nitro-explosive Materials,
Michał Sobaszek, PhD presented – Synergetic effect of boron-doped carbon nanowalls and mixed metal oxides electrodes: influence on electrical and electrochemical properties,
Iwona Kaczmarzyk, M.Sc presented – Electroactivity of the boron-doped carbon nanowalls towards 2,4-dinitrotoluene detection: influence of the synthesis parameters.
 
 
PL 🇵🇱⬇️⬇️⬇️
Zespół badaczy w projekcie NITROsens zaprezentował wyniki badań na 32. edycji International Conference on Diamond and Carbon Materials w Lizbonie, Portugalii.
dr inż. Anna Dettlaff przedstawiła – Nanowall diamentowo-grafenowy domieszkowany borem jako wydajna elektroda wykrywająca materiały nitro-wybuchowe,
dr inż. Michał Sobaszek przedstawił – Efekt synergiczny nanościan węglowych domieszkowanych borem i elektrod z mieszanych tlenków metali: wpływ na właściwości elektryczne i elektrochemiczne,
mgr inż. Iwona Kaczmarzyk przedstawiła – Elektroaktywność nanościan węglowych domieszkowanych borem w kierunku detekcji 2,4-dinitrotoluenu: wpływ parametrów syntezy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *