Nitrosens

Woltamperometryczne wykrywanie nitrowych związków wybuchowych za pomocą hybrydowych czujników diamentowo-grafenowych: monitoring terenowy zanieczyszczeń w regionie Morza Bałtyckiego